REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE KATTAEN EVÄSTEKÄYTÄNNÖT
Tämä on tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Selosteessa on mukana evästekäytäntöjen kuvaus.
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kuvatyöt Hakola T:mi
Y-tunnus: 3267578-2
Osoite:Hellemäenpolku 3 A 4, 00350 Helsinki
Verkkosivut:https://kuvatalohakola.fi
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Rekisterivastaava: Mikko Hakola
Puhelin: 0505937742
Sähköposti: mikko@hakola.com
3. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi: Kuvatalo Hakolan asiakasrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on toimeksiantosopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi:
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla yritys/organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ei tallenneta tietoa mihinkään tietokantaan, vaan niistä lähtee viesti pelkästään yhteen sähköpostiosoitteeseen.
Verkkokaupassa tehdyistä tilauksista tallentuu tieto Slotti-ajanvarausjärjestelmän tietokantaan.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin mahdollisesti tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen säilytysaika
Asiakastiedot ovat ajanvarausjärjestelmässä, laskutusohjelmassa ja CRM:ssä. Asiakastietoja säilytetään enintään viisi vuotta.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta eri tahoille.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (Osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (Osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
12. Evästekäytännöt
Sivustolla käytettävät lisäosat ja ulkoiset elementit (Lisää, alla esimerkkejä:
ACTIVECAMPAIGN: ActiveCampaign-markkinointityökalun avulla keräämme uutiskirjelistaa. Listalle voi liittyä liittymislomakkeen kautta kuka tahansa vastaanottaakseen uutiskirjeitä ja mainoksia. Jos listalta haluaa poistua, se onnistuu milloin tahansa klikkaamalla sähköpostiviestissä olevaa ”Unsubscribe/Poistu listalta” -linkkiä. Ilmoitetut tiedot tallennetaan ActiveCampaignin sisälle, mutta pyytämällä poistoa listalta kaikki tiedot pyydettävältä henkilöltä poistetaan.
GOOGLE ANALYTICS: Sivuston seurantaan käytämme Google Analytics -palvelua. Seurannan tarkoituksena on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.
13. Evästeen määrittely
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle silloin kun joku vierailee sivustolla. Evästeet eivät sisällä minkäänlaisia henkilötietoja eikä niiden avulla voida esimerkiksi suorittaa ohjelmia.
14. Evästeet yhtiömme verkkosivuilla
Käytämme evästeitä moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin. Evästeet keräävät mahdollisesti myös tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksista, joiden avulla kykenemme kohdentamaan viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneelle yleisölle.
Aiemmin mainitut lisäosat ja ulkoiset elementit tallentavat koneelle evästeitä, jotta ne toimisivat toivotun tavan mukaisesti.
15. Evästeiden kieltäminen selaimessa
Mikäli haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Evästeiden kieltäminen saattaa heikentää käyttökokemusta, eikä kaikki verkkosivuston toiminnot välttämättä enää toimi lainkaan.
Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi löytyy tämän linkin takaa: http://aboutcookies.org/
Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.